Tendence 2015: najlepsze miejsce, aby znaleźć nowe produkty z sektora dóbr konsumpcyjnych w drugiej połowie tego roku