II Panel Dyskusyjny Biuro Plus, 11 stycznia 2018, Warszawa