INOWACYJNE FIRMY Z NOWEJ SOLI ZAPRASZAJĄ DO WSPÓŁPRACY

17 Grudzień 2018

INOWACYJNE FIRMY Z NOWEJ SOLI ZAPRASZAJĄ DO WSPÓŁPRACY

 

Firma IBM-PACK Ireneusz Mazur realizuje projekt:  „Wdrożenie innowacyjnych produktów, poprzez inwestycję w halę, urządzenia i oprogramowania w firmie IBM-Pack w Nowej Soli” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I: Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji RIS3 – Innowacyjny przemysł – „przemysł drzewny meblarski i papierniczy” w zakresie technologii, funkcjonalności i estetyki, rozwój technik i technologii surowcowo-materiałowych i energooszczędnych.

 

Celem projektu jest:

 

  1.       Zakup innowacyjnej i proekologicznej maszyny drukującej m.in. niepylącej, z nowymi funkcjonalnościami wydajnej i przyczyniającej się do pełnej biodegradowalności opakowań pozwalającej umieszczać na opakowaniach wielobarwny  zindywidualizowany nadruk przy użyciu ekologicznych farb bez generowania dodatkowych kosztów dla klienta.
  2.       Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej dającej możliwość zoptymalizowania procesu produkcyjnego i dostosowania produkcji do wymagań tworzenia nowych produktów.
  3.       Wdrożenie innowacyjnego rozwiązania informatycznego oraz zakup komputera pozwalającego na połączenie funkcji zamówienia, projektowania wyrobu, planowania produkcji ograniczającej straty i przyspieszającej planowanie produkcji.

 

Głównym rezultatem projektu będzie wdrożenie dwóch nowych innowacyjnych w skali regionu usług tj. wykonywania i dostarczania opakowań z tektury ze spersonalizowanymi i ekologicznymi nadrukami oraz dostosowanie do technologii RFID.

 

Zapraszamy do siedziby firmy:  IBM PACK ul. Przyszłości 7B ; 67-100 Nowa Sól

Dofinansowanie projektu z UE: 1.074.523,20 PLN

Oceń zawartość: 
Average: 9.5 (11 votes)