Najnowszy Indeks Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP

30 Maj 2017

Nastroje polskich przedsiębiorców oraz ich ocena koniunktury gospodarczej w Polsce nadal idą w górę. Po niewielkim kwietniowym spadku rosną również nadzieje na poprawę klimatu biznesowego w następnym półroczu – wynika z Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców powstającego na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

W maju 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 107,9 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 102,4 pkt w kwietniu. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona z 110,5 pkt w poprzednim miesiącu do 114,4 pkt w maju.

Trwający od początku bieżącego roku trend poprawy wskaźników oceny klimatu koniunktury gospodarczej wciąż trwa. Po kwietniowym przestoju, wskaźnik oczekiwań na przyszłość ponownie zanotował istotny wzrost. Szczególnie wyraźna jest poprawa dotycząca oceny bieżącej. Choć tempo wzrostu tego wskaźnika jest słabsze niż w rekordowym pod tym względem marcu br., na tle dotychczasowej historii badania pozostaje ono bardzo wysokie. Wskaźnik ogólnej oceny sytuacji bieżącej osiągnął w maju br. najwyższy poziom od grudnia 2015 r., podczas gdy jeszcze w lutym br. notowano jego rekordowo niski odczyt. Poprawa wskaźnika oczekiwań sugeruje, iż istnieje potencjał do dalszej dynamicznej poprawy oceny bieżącej. Subindeks odnoszący się do prognoz na najbliższe 6 miesięcy utrzymywał się w maju br. na najwyższym poziomie od października 2015 r.

Mijający miesiąc przyniósł również wyraźny wzrost skali nakładów inwestycyjnych planowanych przez uczestniczące w badaniu firmy. Jednocześnie słabnie jednak oczekiwana dynamika zmiany poziomu zatrudnienia, co może mieć związek z narastającymi trudnościami ze znalezieniem chętnych do pracy, jakich doświadczają przedsiębiorstwa.

W bieżącej edycji badania największy poziom optymizmu charakteryzował przedsiębiorstwa duże i małe, podczas gdy średnie firmy najrzadziej wskazywały na poprawę swojej sytuacji biznesowej. Dobra koniunktura panuje w handlu oraz przemyśle. Spory optymizm wykazują nawet firmy działające w sektorze wydobywczym. Od kilku miesięcy można również zaobserwować oznaki ożywienia w sektorze finansowym. Pogarszają się natomiast warunki funkcjonowania firm transportowych.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 12 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Źródło: Pracodawcy RP

Oceń zawartość: 
Average: 2 (1 vote)